Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

ΒΙΝΤΕΟ ΧΟΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΟΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

Συρτός άνω Ορεινής Σερρών
Ζάμαντας (Πεντάπολη)
Της Μπάμπως (Βαμβακόφυτο Σερρών)
Γερακίνα (Νιγρίτα)
Βασίλεψε αυγερινός
Γιώργα (Παγγαίο)
Κάλιο κέρκου (Ορεινή)
Καλογέρου
Δώδεκα χρονών κορίτσι (Βαμβακόφυτο Σερρών)
Καμπάνω μώρε Μήτρο
Μαύρα μάτια είδα απόψε
Ρετσινίτσα (Ορεινή)
Στεφάνι (Νιγρίτα)
Ψηλό κορίτσι (Ηράκλεια)
Καρσιλαμάς (Φλάμπουρο Σερρών)
Χαραλάμσκα (Ορεινή)
Νιγρίτα βασί ή Σιγανός ή Σεριάνι (Περιοχή Νιγρίτας)
Αϊντίν (Φλάμπουρο Σερρών)
Ορμανλί (Βαμβακόφυτο Σερρών)
Ένα και ένα (Βαμβακόφυτο Σερρών)


ΧΟΡΟΙ ΔΡΑΜΑΣ

Χασάπικος – Ιβάνα (Βόλακας)
Αναστασιά (Προσωτσάνη)
Δε λαλείς μικρό μου αηδόνι (Βόλακας)
Ματζουράνα (Μοναστηράκι Δράμας)
Ευζωνικός (Μοναστηράκι Δράμας)
Ράμνα ή ελαφρύς Αντικριστός (Μοναστηράκι Δράμας)
Τέσκα ή βαρύς Αντικριστός (Μοναστηράκι Δράμας)
Παϊτούσκα (Μοναστηράκι Δράμας)
Βαγγελίτσα (Βόλακα Δράμας)
Τοπικός Λεβέντικος
Νυφιάτικος


ΧΟΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Αυτό το μπαλκονάκι (Νικήσιανη)
Τα νταούλια κρουν (Νικήσιανη)
Καβάλας