Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΚΙΛΚΙΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Γκάϊντα
Βλέπε Γκάϊντα στο τέλος

2
Γκέϊκος
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 191
Ηλιάδης-Ζήκος 1988 : 67
Μπάμπαλης 1990 : 78
Ανδρικός κυκλικός χορός που έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος του χορού είναι αργό και χορεύεται στα τρία με αυτοσχεδιασμούς του πρωτοχορευτή. Το δεύτερο μέρος είναι γρήγορο σε 7/8 και ο πρωτοχορευτής κινείται ελικοειδώς. Η λαβή των χεριών στο πρώτο μέρος είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες και στο δεύτερο μέρος από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω.
1ο 4/4
2ο 7/8
3
Καρασούλης
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 256
Ανδρικός κυκλικός χορός.
Χορός που απαιτεί μεγάλη δεξιοτεχνία από τον πρωτοχορευτή και ικανότητα αυτοσχεδιασμού.
11/8
4
Μπόϊμτσα


5
Στάγκινα


6
Μάσο
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 378
Αντρικός χορός

7
Μπαρμπαγιώργεφτσα
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 414
Αντρικός κυκλικός χορός

8
Μπαμπαϊτικος ή
Παληκαρίσιος


9
Του Κατσάμπα


10
Πουσιντνίτσα


11
Μάρενα
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 377
Μικτός κυκλικός χορός.
(Βλέπε Μάρενα στα χωριά της Νάουσας)
11/8
12
Λισσάβω
(Γουμένισσα Κιλκίς)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 187
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 24 κινήσεις που εκτελούνται σε 11 μουσικά μέτρα.
7/8
13
Αναστασιά


14
Κατερίνως


15
Μαντιλάκι
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 365
Γυναικείος κυκλικός χορός που χορεύεται στο σπίτι της νύφης την ώρα του αποχωρισμού από τους δικούς της.

16
Ολυμπία
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 185
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 20 κινήσεις που εκτελούνται σε 9 μουσικά μέτρα.
2/4
17
Προσκυνητός
(Γουμένισσα Κιλκίς)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 189
Γυναικείος χορός του γάμου που χορεύεται από τις φιλενάδες της νύφης όταν αποχαιρετά τους δικούς της και ξεκινά για την εκκλησία. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι ελεύθερου ρυθμού χωρίς βήματα ενώ το δεύτερο είναι σε ρυθμό 7/8. Τα δύο μέρη εναλλάσσονται διαδοχικά.
1ο ελ. ρυθμού
2ο 7/8
18
Μπάμπω χοροσού


19
Ντούσκος ή Στρωτός


20
Γεροντίστικος


21
Δεκαοχτάρα
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 134
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.

22
Κλαϊνιάτσκα ή Προσκυνητός
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 295
Χορεύεται στο σπίτι της νύφης την παραμονή του γάμου από τις συγγένισσες και φίλες της. Έχει δύο μέρη. Στο πρώτο που είναι ελεύθερου ρυθμικού τύπου οι χορεύτριες κάνουν ένα είδος προσκυνήματος. Στο δεύτερο χορεύουν ένα κιν. μοτίβο τύπου ΄΄στα τρία΄΄.

23
Κρίβατα ή Κουτσός ή Τικφέσκο
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 334
Βλέπε χορό Τικφέσκο
4/4
2/4
24
Ντούντουλο
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 440
Χορός για την πρόκληση βροχής.