Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Τρανός χορός
(Γαλατινή - Σιάτιστα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 250
Παπαχρήστου 1960 : 58
Δημόλας 2002 : 155
Κουσιάδης 1949 : 83
Μακρής 1974 : 107
Καραπατάκης 1976 : 132
Παπαδάκης 1982 : 18
Μικτός συρτός κυκλικός χορός του γάμου. Οι άντρες πιάνονται μπροστά και στη συνέχεια οι γυναίκες. Η λαβή των χεριών για τους άνδρες είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω, ενώ για τις γυναίκες αγκαζέ. Οι κινήσεις που εκτελούν στο χορό οι άντρες διαφέρουν λίγο από αυτές των γυναικών. Το χορευτικό μοτίβο των αντρών αποτελείται από τέσσερις κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα, ενώ των γυναικών από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα.
7/8
2
Διπλός χορόςΟ Μάης
(Λευκοπηγή Κοζάνης)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 254
Γυναικείος κυκλικός συρτός χορός που χορεύεται την Πρωτομαγιά. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα.
7/8
3
Καραπατάκι


4
Καγγέλι


5
Μπεράτης


6
Συρτός κοζάνης
Βιβλιογραφία :
Μπίκος 1969 : 103
Κυκλικός γυναικείος χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα.
7/8
7
Λόντζια ή Ανασελιτσιώτικο
(Πεντάλοφος)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 54
Ράφτης 1995 : 47
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα.

8
Συγκαθιστός
(Σιάτιστα)
Βιβλιογραφία :
Δημόλας 2002 : 146
Σιαμπανόπουλος 1987 : 227
Τζινίκου-Κακούλη 1979 : 301
Αντικριστός ζευγαρωτός χορός. Χορεύεται με το τραγούδι «πάρε τα γκιούμια κι έλα». Ο χορός αποτελείται από 10 βήματα που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα. Από τους ηλικιωμένους χορεύεται ο «Βαρύς συγκαθιστός» πάλι σε 10 βήματα.

9
Νικολός ή Βρε Νικολό
(Σιάτιστα)
Βιβλιογραφία :
Μπίκος 1969 : 107
Δήμας 1980 : 79
Δημόλας 2002 : 135
Παπαχρήστου 1972 : 50
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 244
Κυκλικός γυναικείος χορός. ο χορός έχει δύο μέρη. Το πρώτο αποτελείται από 15 βήματα που επαναλαμβάνονται προς την αντίθετη φορά. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 12 βήματα που επαναλαμβάνονται.
2/4
10
Έντεκα ή Σιατιστινός
ήΑϊβασιλιάτικος ή Σκόρπιος
(Σιάτιστα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 250
Ρούμπης 1999 : 230
Δημόλας 2002 : 129
Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες ελεύθερα στο χώρο γι’ αυτό λέγεται και σκόρπιος. Ο χορός αποτελείται από δέκα κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα.
9/8
11
Σταμούλω
(Σιάτιστα)
Βιβλιογραφία :
Δημόλας 2002 : 133
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι αργό αποτελείται από 8 βήματα. Στο δεύτερο μέρος που είναι γρήγορο τα χέρια αιωρούνται δεξιά-αριστερά.

12
Βαρύς
(Σιάτιστα)
Βιβλιογραφία :
Δημόλας 2002 : 154
Ανδρικός χορός που χορεύεται από τους πιο ηλικιωμένους και από άριστους χορευτές. Χορεύεται με το τραγούδι «καημένη μάνα» και ανήκει στους αυτοσχεδιαστικούς χορούς.
6/8
13
Νυφιάτικος – Διπλός
(Βελβενδού)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 48
Κουσιάδης 1949 : 87
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα.
7/8
14
Πέρα στον πέρα μαχαλά
(Σιάτιστα)
Βιβλιογραφία :
Δημόλας 2002 : 131
Μικτός κυκλικός χορός. αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι αργό αποτελείται από 6 βήματα που επαναλαμβάνονται 5 φορές. Το δεύτερο μέρος που είναι γρήγορο αποτελείται από 16 βήματα που επαναλαμβάνονται δύο φορές.
2/4
15
Μηλίτσα
(Σιάτιστα)
Βιβλιογραφία :
Δημόλας 2002 : 138
Μικτός κυκλικός χορός. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι αργό έχει 6 βήματα που επαναλαμβάνονται 4 φορές. Το δεύτερο μέρος που είναι γρήγορο έχει 16 βήματα.

16
Μάντρα
(Σιάτιστα)
Βιβλιογραφία :
Δημόλας 2002 : 140
Είναι συγκαθιστός χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες ελεύθερα στο χώρο. Μπορεί να χορευτεί αντικριστά αλλά και σε ανοιχτό κύκλο χωρίς να πιάνονται οι χορευτές. Τα χέρια των χορευτών κινούνται ελεύθερα στο χώρο ανάλογα με την κίνηση του σώματος. Ο χορός ξεκινάει αργά και καταλήγει γρήγορος.

17
Γυριστός


18
Τσιντσιρό
(Αιανή)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 711
Χορός των Λαζαρίνων στα χωριά του Τσαρσαμπά Κοζάνης.

19
Λαφίνα
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 344
Χορός στην Κοζάνη

20
Λούκας
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 354
Χορός στην περιοχή Κοζάνης

21
Ματσκαντάνα
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 379
Χορός στην περιοχή Κοζάνης

22
Μπρός και πίσω
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 426
Μικτός κυκλικός χορός του γάμου.

23
Ντολιανάτικος
(Πεντάλοφος)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 440
Κυκλικός χορός
5/8
24
Νυφιάτικος
(Γαλατινή Κοζάνης)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 251
Συρτός κυκλικός χορός της νύφης. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. αποτελείται από έντεκα κινήσεις που εκτελούνται σε τέσσερα μουσικά μέτρα.
4/4
25
Σούστα
(Σιάτιστα)
Βιβλιογραφία :
Δημόλας 2002 : 143
Μικτός κυκλικός χορός. Αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος που είναι αργό η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες και εκτελούνται 12 βήματα σε ρυθμό 7/8. Στο δεύτερο μέρος η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους και εκτελούνται 6 βήματα ως αργό χασαποσέρβικο. Στο τρίτο μέρος η λαβή των χεριών παραμένει στους ώμους και ο χορός γίνεται γρήγορος.
1ο 7/8
2ο 4/4
3ο 2/4
26
Η Βλάχα
(Σιάτιστα - Βλάστη)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1960 : 57
Χορεύεται με το τραγούδι στην κεντημένη σου ποδιά μωρ’ Βλάχα. Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα.
2/4