Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΠΕΛΛΑΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χοροί Έδεσσας

Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Στάνκενα ή Σταματούλα
(Έδεσσα-Αριδαία-Νάουσα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 197
Μαγκούτης 1975 : 26
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 303
Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Ο χορός έχει δύο μέρη. Στο πρώτο που είναι αργό η λαβή των χορευτών είναι από τους ώμους, ενώ στο δεύτερο που είναι γρήγορο η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Το αργό μέρος χορεύεται με 6 κινήσεις που εκτελούνται σε τρία μουσικά μέτρα, ενώ το γρήγορο μέρος έχει δέκα κινήσεις που εκτελούνται σε τρία μουσικά μέτρα.
11/8
2
Πουσιντνίτσα ή Συγκαθιστός
(Έδεσσα-Αριδαία-Νάουσα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 202
Μαγκούτης 1975 : 34
Βιβλιογραφία
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 287
Αντρικός χορός που χορεύεται ελεύθερα στο χώρο από ένα άτομο ή δυο άτομα αντικριστά. Αποτελείται από δυο χορευτικά μοτίβα. Το πρώτο όπου τα βήματα είναι στρωτά αποτελείται από 4 κινήσεις που εκτελούνται σε ένα μουσικό μέτρο. Το δεύτερο όπου τα βήματα είναι πηδηχτά αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε ένα μουσικό μέτρο. Στο χορό γίνονται στροφές και καθίσματα, πολλές φορές δε χορεύεται και μέσα σε ένα μεγάλο ταψί.
15/8
3
Οτφόρε Λένω ή Άνοιξε Ελενίτσα την πορτούλα
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 32
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 309
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους. Ο χορός αποτελείται από τρία μέρη εκ των οποίων τα δύο εκτελούνται αργά και το τρίτο γρήγορα. Τα Α και Β μέρη αποτελούνται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα. Το Γ μέρος αποτελείται από 10 κινήσεις.
2/4
4
Μπαϊτούσκα (Παντρειά)
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 27
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Αποτελείται από 11 διπλές κινήσεις. (Βλέπε και Μακεδονικό κλέφτικο όπου είναι ο ίδιος χορός + ένα βήμα).
2/4
5
Μπούκιτε Ρασβίβατ ή Οι Οξιές ανθίζουν
(Ν. Πέλλας)
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 33
Μικτός κυκλικός χορός.
Αποτελείται από τρία μέρη εκ των οποίων τα δύο πρώτα είναι αργά και το τρίτο γρήγορο.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 6 βήματα, το δεύτερο από 10 βήματα και το τρίτο από 8 βήματα.
11/8
6
Τικφέσκινο ή Κολοκυθένια
(Ν.Πέλλας)
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 36
Βλέπε Τικφέσκο

7
Τσουράπια ή Σαρενι τσουράπι
Βιβλιογραφία :
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 268
Λουτζάκη 1979 : 100
Ναλμπάντης 1984 : 212
Μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Η ονομασία του χορού προέρχεται από το τραγούδι «παρδαλά τσουράπια», με το οποίο χορεύεται. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
9/8
8
Σουλεϊμάν
Αγάς ή Σουλεϊμάνοβο
(Νομός Πέλλας)
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 23
Μικτός κυκλικός χορός. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο που είναι αργό αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα και η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους. Το δεύτερο που είναι γρήγορο αποτελείται από 10 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
11/8
9
Πουστσένο-Τζέμο
Βλέπε Λεβέντικος

10
Γύρος
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 132
Χορός που καταγράφηκε από το Θέατρο Δόρας Στράτου στα Νέα Φλογητά Έδεσσας.

11
Ράμνο


12
Αντικριστός-Εδεσσαϊκός
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 28
Χορός ζευγαρωτός. Οι χορευτές κρατούν στο χέρι μαντήλι τα οποία κουνούν πότε εδώ και πότε εκεί.
Ο χορός αποτελείται από 8 βήματα σε παραλλαγές.
9/8
Χοροί Αριδαίας

Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Μπαϊτούσκινο
(Πρόμαχοι)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 199
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 278
Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 22 κινήσεις που εκτελούνται σε 11 μουσικά μέτρα.
7/8
2
Τρίτε πάτα
(Πρόμαχοι)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 201
Μαγκούτης 1975 : 25
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 311
Λάντζος 1989 : 16
Ράφτης 1995 : 689
Μικτός κυκλικός χορός. Ο χορός έχει αργό και γρήγορο μέρος. Η λαβή των χεριών στο πρώτο μέρος (αργό) είναι από τους ώμους και γίνονται 13 κινήσεις που εκτελούνται σε τρία μουσικά μέτρα. Στο δεύτερο μέρος (γρήγορο) η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες και γίνονται τα ίδια βήματα πιο πηδηχτά.
7/8
3
Πατρώνα ή Πατρούνινο ή Πατρούλα
(Έδεσσα-Αριδαία-Νάουσα-Αλεξάνδρεια)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 204
Μαγκούτης 1975 : 25
Κόκκινος 1987 : 163
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 271
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τεντωμένα χέρια και λυγισμένους αγκώνες όταν χορεύουμε με μέτωπο στο κέντρο του κύκλου. Ο χορός αποτελείται από 9 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
11/8
4
Τικφέσκο ή Τικφέσκινο
(Πρόμαχοι Αριδαίας)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 206
Μικτός κυκλικός χορός. Ο χορός παριλαμβάνει δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος που είναι αργό η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους. Στο δεύτερο μέρος που είναι γρήγορο η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα.
1ο 4/4
2ο 2/4
5
Ζάϊκο προμάχων


6
Σουλεϊμάνοβο Θεοδωρακίου
Βλέπε Σουλεϊμάν Αγάς

7
Μουλάϊεβο
Βιβλιογραφία :
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 264
Μικτός κυκλικός χορός.
Ο χορός έχει δύο μέρη. Στο πρώτο που είναι αργό η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους και έχουμε 6 βήματα. Στο δεύτερο μέρος που είναι γρήγορο η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω και έχουμε 9 βήματα. Στο πρώτο καθώς και στο δεύτερο μέρος ο πρωτοχορευτής μπορεί να εκτελεί αυτοσχεδιασμούς.
11/8
8
Μπούκιτε ρασβίβατ


9
Τζέμο


10
Χασαποσέρβικο


11
Ράϊκο