Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΠΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
Χοροί που χορεύονται σε όλη τη Μακεδονία
Τους χορούς Χασαπιά, Συρτό, Γκάιντα, Συρτός στα τρία, τους συναντάμε σε όλη τη Μακεδονία σε πάρα πολλές παραλλαγές.
1
Χασαπιά – Χασάπικος - ΄΄Μακεδονικός΄΄
Βιβλιογραφία :
Γούλης (;) : 37
Ρούμπης 1999 : 281
Πραντσίδης 2004 : 162,176
Ράφτης 1995 : 736
Χορεύεται σε όλη τη Μακεδονία, σε ανοικτό κύκλο από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τους ώμους.
Αποτελείται από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα. Οι παραλλαγές του χορού είναι πάρα πολλές. Ο χορός ξεκινάει αργά και καταλήγει με γρήγορο ρυθμό.
2/4
2
Συρτός - Καλαματιανός
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 154
Λυκεσάς 1993 : 122
Κόκκινος 1987 : 130
Ράφτης 1995 : 637
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 12 κινήσεις που ολοκληρώνονται σε 4 μουσικά μέτρα.
7/8
3
Γκάϊντα
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 166,214
Ρούμπης 1999 : 222
Μαγκούτης 1975 : 30
Παπαχρήστου 1994 : 26
Νάτσης 1990 : 101
Παπαχρήστου 1960 : 49
Παπαχρήστου 1972 : 53
Δήμας 1980 : 77
Κόκκινος 1987 : 154
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 264
Ράφτης 1995 : 122
Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες σε ξεχωριστούς ανοιχτούς κύκλους. Ο χορός έχει δυο μέρη. Η λαβή των χεριών στο πρώτο που είναι αργό, είναι από τους ώμους. Στο δεύτερο μέρος που είναι γρήγορο η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
1ο 4/4
2ο 2/4
4
Συρτός στα τρία
Βιβλιογραφία :
Ρούμπης 1999 : 172
Πραντσίδης 2004 : 150
Ράφτης 1995 : 606
Μικτός κυκλικός χορός που χορεύεται σε όλη τη Μακεδονία. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα που ολοκληρώνονται σε 3 μουσικά μέτρα.
4/4
5
Μακεδονικός
(Μακεδονία ξακουστή)
Βιβλιογραφία :
Μπίκος 1969 : 92
Παπαχρήστου 1994 : 55
Νάτσης 1990 : 96
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 314
Μικτός κυκλικός χορός που χορεύεται με το τραγούδι «Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα». Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 16 βήματα που εκτελούνται σε 8 μουσικά μέτρα.
2/4
6
Κόρη Ελένη ή Μόμα Λένα
(Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία)
Βιβλιογραφία :
Ρούμπης 1999 : 236
Κόκκινος 1987 : 139
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 269
Δούκας 1980 : 17
Μικτός κυκλικός χορός που χορεύεται και σε άλλες Βαλκανικές χώρες. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Αποτελείται από 9 κινήσεις που εκτελούνται σε 4 μουσικά μέτρα.
7/8