Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΔΡΑΜΑΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χοροί Δράμας

Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Χασάπικος - Ιβάνα
(Βόλακας)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 219
Κυκλικός χορός, χασάπικος
4/4
2
Αναστασιά
(Προσωτσάνη)
Βιβλιογραφία :
Δήμας 1980 : 85
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω και στα βήματα 8,9,10 τα χέρια τεντώνουν στην πρόταση.
6/8
3
Δε λαλείς μικρό μου αηδόνι
(Βόλακας)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 134
Κυκλικός συρτός χορός. Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου στο Βόλακα Δράμας.
7/8
4
Ματζουράνα
(Μοναστηράκι Δράμας)
Βιβλιογραφία :
(Παπακώστας : 2002 :249, Τσουλόγλου 2001 : 51, Πραντσίδης 2004 : 160)
Κυκλικός γυναικείος χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια κάτω τεντωμένα. Ο χορός αποτελείται από 16 κινήσεις που εκτελούνται σε 8 μουσικά μέτρα.
7/8
5
Ευζωνικός
(Μοναστηράκι Δράμας)
Βιβλιογραφία :
(Παπακώστας 2002 : 246, Πραντσίδης : 2004 ,152)
Κυκλικό χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Ο χορός αποτελείται από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τεντωμένα κάτω τα χέρια.
9/8
6
Ράμνα ή ελαφρύς Αντικριστός.
(Μοναστηράκι Δράμας)
Βιβλιογραφία :
(Παπακώστας : 2002 :251, Τσουλόγλου 2001 : 46, Πραντσίδης 2004 : 155)
Κυκλικός αλλά και ζευγαρωτός χορός. Όταν χορεύεται κυκλικά αποτελείται από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα. Όταν χορεύεται ζευγαρωτά αποτελείται από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα.
7/8
7
Τέσκα ή βαρύς Αντικριστός.
(Μοναστηράκι Δράμας)
Βιβλιογραφία :
Παπακώστας 2002 : 251, Τσουλόγλου 2001 : 46, Πραντσίδης 2004 : 157
Όπως και ο ελαφρύς αντικριστός χορεύεται είτε σε κύκλο είτε σε ζευγάρια. Όταν χορεύεται σε κύκλο αποτελείται από δέκα κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα. Όταν χορεύεται σε ζευγάρια έχει 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα.
2/4
8
Παϊτούσκα
(Μοναστηράκι Δράμας)
Βιβλιογραφία :
Παπακώστας 2002 : 248, Τσουλόγλου 2001 : 49, Πραντσίδης 2004 : 159
Κυκλικός χορός που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια κάτω τεντωμένα. Ο χορός αποτελείται από δεκαέξι κινήσεις που εκτελούνται σε 8 μουσικά μέτρα.
3/4
9
Βαγγελίτσα
(Βόλακα Δράμας)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 177
Ράφτης 1995 : 81
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη που εναλλάσσονται μεταξύ τους. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει έξι κινήσεις που εκτελούνται σε τρία μουσικά μέτρα. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δέκα κινήσεις που εκτελούνται σε τρία μουσικά μέτρα.
2/4
10
Τοπικός Λεβέντικος


11
Νυφιάτικος