Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χοροί Καβάλας
Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Αυτό το μπαλκονάκι
(Νικήσιανη)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 79


2
Τα νταούλια κρουν
(Νικήσιανη)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 654
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.
7/8
3
Καβάλας
Βιβλιογραφία :
Μπίκος 1969 : 97
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο που έχει ρυθμό 2/4 αποτελείται από 12 βήματα. Το δεύτερο μέρος που έχει ρυθμό 7/8 αποτελείται από 6 βήματα.
2/4
7/8