Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ

Χρήστος Ζάλιος -->
Χρήστος Ζάλιος

ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ


Χοροί Νάουσας

Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Ζαλιστός
Βιβλιογραφία :
Ζάλιος 2009 : 108
Είναι η πρώτη μελωδία που ακούγεται από τους ζουρνάδες κατά την τέλεση του παλαιότατου αποκριάτικου χορευτικού δρώμενου "Μπούλες" στη Νάουσα. Με το σκοπό αυτό που είναι ελεύθερου ρυθμικού τύπου γίνεται το μάζεμα από σπίτι σε σπίτι, όλων των μελών του μπουλουκιού που θα πάρουν μέρος στο δρώμενο.
Αφού συγκεντρωθούν όλοι οι χορευτές, πηγαίνουν στο Δημαρχείο σήμερα, στο κονάκι του Μουντήρη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Από εκεί θα έπαιρναν την άδεια από τις αρχές να τελέσουν το έθιμο.
Ο χορός τελείται κατά ζεύγη. Ο χορευτής στέκεται με τα πόδια ελαφρώς ανοικτά, τα χέρια σε λοξή ανάταση και ο κορμός του γέρνει ελαφρά προς τα πίσω. Ο βοηθός στέκεται πίσω και λίγο δεξιά (η αριστερά), με το δεξί του χέρι κρατάει το δεξί χέρι του χορευτή, ενώ με το αριστερό υποβαστάζει τη ράχη του. Αφού ο χορευτής κουνήσει το στήθος του μερικές φορές, με τρόπο που να κουδουνίζουν τα νομίσματα του θώρακα, αλλάζει θέση – ρόλο με το βοηθό του και γίνεται χορευτής ο βοηθός.
Ελεύθερου ρυθμικού τύπου
2
Μακρινίτσα
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 226
Ζάλιος 2009 : 124
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 259
Είναι κυκλικός χορός, γυναικείος που χορεύεται μόνο στη Νάουσα. Είναι ένας από τους λίγους πένθιμους χορούς της Ελλάδας συνδεδεμένος με ένα τραγικό γεγονός που σημάδεψε τη Νάουσα και την ψυχή των κατοίκων της. Μας θυμίζει το ολοκαύτωμα της πόλης στο βωμό της ελευθερίας το 1822.
Η λαβή των χορευτριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός συναντάται σε δύο εκδοχές. Στην πρώτη που χορεύεται από τις «Μπούλες» με πρωτοχορευτή πάντα τη νύφη-Μπούλα, είναι αργός συρτός με κίνηση όλο προς τα εμπρός όπως στο Μουσταμπέϊκο. Στη δεύτερη που είναι πιθανόν μεταγενέστερη, ο χορός αποτελείται από 12 βήματα και ολοκληρώνεται σε 4 μουσικά μέτρα. Ο ρυθμός είναι 2/4 αργός.
2/4
3
Νιζάμικος
Βιβλιογραφία :
Ζάλιος 2009 : 120
Πραντσίδης 2004 : 228
Κόκκινος 1987 : 167
Παπαχρήστου 1972 : 29
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 262
Ο Νιζάμικος είναι από τους πιο αγαπητούς χορούς της Νάουσας. Χορεύεται και σήμερα από όλους τους Ναουσαίους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά σε κάθε γλέντι και διασκέδαση. Τις αποκριές χορεύεται πάρα πολύ από τις "Μπούλες" σχεδόν σε κάθε στάση των μπουλουκιών. Είναι πηδηχτός κυκλικός χορός. Η λαβή είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 8 βήματα και ολοκληρώνεται σε 2 μουσικά μέτρα
2/4
4
Μελικές
Βιβλιογραφία :
Ζάλιος 2009 : 116
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 263
Είναι κυκλικός, αργός χορός της Νάουσας. Παλιότερα χορευόταν στα γλέντια από τις γυναίκες και τους γεροντότερους. Σήμερα τον χορεύουν κυρίως γυναίκες και στις "Μπούλες" τα μικρά παιδιά που παίρνουν μέρος στο μπουλούκι. Ο χορός έχει οκτώ βήματα και ολοκληρώνεται σε δύο μουσικά μέτρα. Η λαβή είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο ρυθμός είναι 2/4 αργός
2/4
5
Πατινάδα
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 230
Ζάλιος 2009 : 109
Είναι ο πιο αγαπητός χορός στη Νάουσα. Υπάρχει πληθώρα παραδοσιακών τραγουδιών που χορεύονται πατινάδες σε ρυθμούς 2/4, 7/8, 11/16 και 9/8.
Στον παραδοσιακό Ναουσαίϊκο γάμο στις αρχές του 20ου αιώνα, πατινάδες παιζόταν όταν έπαιρναν την προίκα, κατά τη μεταφορά της νύφης στο σπίτι του γαμπρού όπου γινότανε η στέψη, μετά το γαμήλιο γλέντι ξημερώματα Κυριακής.
Η πατινάδα όταν χορεύεται με μελωδίες σε ρυθμό 7/8 και 2/4 ολοκληρώνεται σε 6 βήματα που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα. Ενώ όταν χορεύεται σε ρυθμό 9/8 ολοκληρώνεται σε 8 βήματα που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα.
Με έναν ξεχωριστό τρόπο χορεύεται η πατινάδα από τις Μπούλες τις Αποκριές. Ο χορός είναι πομπικός και χορεύεται για τη μετακίνηση του χορευτικού ομίλου στους δρόμους από πλατεία σε πλατεία. Η κίνηση γίνεται σε δύο στίχους κατ' αντιζυγία και ανάμεσα στις Μπούλες κινείται ήσυχα μία νύφη, που είναι άντρας ντυμένος γυναικεία.
2/4
7/8
11/16
9/8
6
Μουσταμπέϊκος
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 229
Ζάλιος 2009 : 128
Είναι από τις πιο αγαπητές Ναουσαίικες μελωδίες. Χορευόταν και χορεύεται στα γλέντια από άνδρες και γυναίκες. Είναι κυκλικός χορός, αργός συρτός. Η λαβή είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Στο αποκριάτικο έθιμο «Μπούλες» χορεύεται από τη νύφη και από τα μικρά παιδιά του μπουλουκιού. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα και ολοκληρώνεται σε 2 μουσικά μέτρα.
11/16
7
Σαρανταπέντε
Βιβλιογραφία :
Ζάλιος 2009 : 130
Το Σαρανταπέντε είναι κυκλικός συρτός χορός. Χορεύεται στη Νάουσα από τις «Μπούλες» κατά τη διάρκεια της Αποκριάς. Η λαβή είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Ο χορός έχει 18 βήματα και ολοκληρώνεται σε 6 μουσικά μέτρα.
Από το 1 έως το 12 χορεύεται με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες, στο 13 έως 15 οι αγκώνες τεντώνουν με τα χέρια κάτω, στο 16 οι αγκώνες λυγίζουν και πάλι
7/8
8
Ξεχωριστός
Βιβλιογραφία :
Ζάλιος 2009 : 133
Ο Ξεχωριστός χορεύεται από πολύ παλιά στη Νάουσα ως σκόρπιος χορός, ελεύθερα στο χώρο χωρίς λαβή. Χορεύονταν από άνδρες και γυναίκες στους γάμους και πάρα πολύ τις αποκριές. Οι χορευτές κινούνται ελεύθερα, αυτοσχεδιάζοντας, εμπρός- πίσω- πλάγια και τα χέρια τους κινούνται επίσης ελεύθερα. Τα βασικά βήματα του χορού είναι 8 και ολοκληρώνονται σε δύο μουσικά μέτρα.
9/8
9
Συγκαθιστός
Βιβλιογραφία :
Ζάλιος 2009 : 137
Είναι χορός που χορευότανε στους γάμους. Στο γαμήλιο γλέντι τον πρώτο χορό τον Συγκαθιστό, τον χορεύανε ο νουνός με τη νουνά (κουμπάρος-κουμπάρα) ή οι Σταυροπατέρες και οι Σταυρομάνες που ήταν συγγενικά ζευγάρια των νιόνυμφων, που βοηθούσαν στις ετοιμασίες του γάμου. Χορευόταν αντικριστά με μαντήλι στο χέρι. Ήταν χορός σε 9/8 αργός, σοβαρός. Κατόπιν ακολουθούσαν οι άλλοι χοροί του γλεντιού. Τα βήματα σε σχέση με το ρυθμό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 8 και ολοκληρώνονται σε δύο μουσικά μέτρα. Οι χορευτές κινούνται αντικριστά ελεύθερα στο χώρο, εμπρός, πίσω, δεξιά, αριστερά.
9/8
10
Παπαδιά
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 227
Ζάλιος 2009 : 141
Η παπαδιά είναι αντρικός, λεβέντικος χορός, κατεξοχήν αυτοσχεδιαστικός, όπου ο πρώτος χορευτής με την σημαντική βοήθεια του δεύτερου, επιδεικνύει όλη του την χορευτική ικανότητα σε ύφος και τεχνική. Είναι χορός του πρώτου, όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχουν περπατώντας, κάνοντας στάσεις, ή χορεύοντας (στα βήματα του Νιζάμικου). Ο χορός παπαδιά απαιτεί μια ζωντανή αλληλεπίδραση χορευτή και μουσικού.
Ο χορός αποτελείται από τα εξής μέρη:
1. Εισαγωγή με κυκλικό ρυθμικό τρέξιμο
2. Αργό μέρος ελεύθερου ρυθμικού τύπου, όπου αυτοσχεδιάζει ο πρώτος χορευτής με τη βοήθεια του δεύτερου, και οι άλλοι απλώς ακολουθούν περπατώντας.
3. Μέτριο ρυθμικό μέρος, σε ρυθμό 3/4 συνεχίζει να αυτοσχεδιάζει ο πρώτος χορευτής , οι υπόλοιποι απλώς ακολουθούν.
4. Όλο το μπουλούκι χορεύει Νιζάμικο σε γρήγορο ρυθμό 7/8 ενώ ο πρώτος κάνει και φιγούρες και κάποια στιγμή η μουσική τους οδηγεί στον Απολυτό.
5. Απολυτός σε γρήγορο ρυθμό 7/8, αφήνουν τα χέρια και χορεύουν ο ένας πίσω από τον άλλο πάνω στον κύκλο.
6. Πιάνονται πάλι όλοι και ο πρώτος χορευτής μετά από αυτοσχεδιασμούς, τελειώνει το χορό, ή τους οδηγεί και πάλι στο Νιζάμικο όπου τελειώνει ο χορός.
Ρυθμική ανάλυση
Όσον αφορά το ρυθμό ο χορός μπορεί να χωρισθεί σε 3 μέρη.
1.Αργός ρυθμός, ελεύθερου ρυθμικού τύπου.
2.Μέτριος ρυθμός σε 3/4.
3.Γρήγορος ρυθμός σε 7/8.
1ο ελεύθερου ρυθμού
2ο 3/4
3ο 7/8
11
Παλιά παπαδιά
Βιβλιογραφία :
Ζάλιος 2009 : 159
Βλέπε Παπαδιά

12
Νταβέλης
Βιβλιογραφία :
Ζάλιος 2009 : 169
Ο Νταβέλης είναι αντρικός, λεβέντικος χορός, κατεξοχήν αυτοσχεδιαστικός όπως και η Παπαδιά. Είναι χορός του πρώτου, όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχουν περπατώντας, κάνοντας στάσεις ή χορεύοντας στα βήματα του Νιζάμικου. Οι φιγούρες που εκτελούνται είναι στο ίδιο στιλ με της Παπαδιάς.
Ο χορός αποτελείται από τα εξής μέρη
 1. Αργό μέρος άρρυθμο, φιγούρες ο πρώτος
 2. Μέτριο σε 6/8, φιγούρες ο πρώτος
 3. Γρήγορο σε 7/8, Νιζάμικος
 4. Απολυτός
 5. Γρήγορο σε 7/8, φιγούρες ο πρώτος και Νιζάμικος
 6. Απολυτός
 7. Γρήγορο σε 7/8, φιγούρες ο πρώτος.
Ρυθμική ανάλυση
Ο Νταβέλης ρυθμικά χωρίζεται σε τρία μέρη :
 1. Αργό σε 6/8 με κάποια ρυθμική ελευθερία
 2. Μέτριο σε 6/8
 3. Γρήγορο σε 7/8 (Νιζάμικος-Απολυτός)

13
Σωτήρης
Βιβλιογραφία :
Ζάλιος 2009 : 185
Ο Σωτήρης είναι αντρικός, λεβέντικος χορός, κατεξοχήν αυτοσχεδιαστικός, όπως και η Παπαδιά και ο Νταβέλης. Είναι χορός του πρώτου, όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχουν περπατώντας, κάνοντας στάσεις ή χορεύοντας στα βήματα του Νιζάμικου. Οι φιγούρες που εκτελούνται είναι στο ίδιο στιλ με της Παπαδιάς.
Ο χορός αποτελείται από τα εξής μέρη:
 1. Αργό μέρος, άρρυθμο. Χορεύει ο πρώτος
 2. Μέτριο σε 6/8 εξελίσσεται γρήγορα σε 7/8 γρήγορο
 3. Απολυτός
 4. Γρήγορο σε 7/8 φιγούρες ο πρώτος και Νιζάμικος
 5. Απολυτός
 6. Γρήγορο σε 7/8 φιγούρες ο πρώτος και Νιζάμικος.

Χοροί Βέροιας


Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Συρτός Βέροιας
Βλέπε Τζομπανοπούλα
7/8
2
Μαρμαρένια Βρυσούλα
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 30
Γυναικείος κυκλικός χορός. Είναι καθαρά αστικός χορός που χορευόταν μόνο στην πόλη της Βέροιας και ποτέ έξω σε γιορτές και πανηγύρια αλλά μόνο στα σαλόνια των σπιτιών. Ο χορός έχει δύο μέρη. Το πρώτο που χορεύεται κυκλικά αποτελείται από 10 βήματα. Το δεύτερο μέρος χορεύεται σε ζευγάρια. Έχουμε συνεχείς εναλλαγές κύκλος – ζευγάρια - κύκλος
2/4
3
Συγκαθιστός Βέροιας


4
Τζομπανοπούλα
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 715
Μικτός κυκλικός συρτός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Χορεύεται με το ομώνυμο τραγούδι.
7/8
Χοροί πεδινών χωριών της Νάουσας


(Επισκοπή, Χαρίεσσα, Κοπανός, Μαρίνα, Λευκάδια, Μονόσπιτα, Αγγελοχώρι, Πολυπλάτανος) Τα χωριά αυτά σήμερα αποτελούν τους νέους Καποδιστριακούς δήμους Ανθεμίων και Ειρηνούπολης.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Μάρενα
Μικτός κυκλικός χορός του γάμου.
Ο χορός έχει δύο μέρη. Στο πρώτο που είναι αργό η λαβή των χεριών έως το 4ο βήμα είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω, ενώ από το 5ο τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες και εκτελούνται 12 κινήσεις σε 4 μουσικά μέτρα. Στο δεύτερο που είναι γρήγορο τα χέρια είναι συνέχεια τεντωμένα κάτω και εκτελούνται 10 κινήσεις σε 3 μουσικά μέτρα.
11/8
2
Ράϊκο
(Κεντρική – Ανατολική Μακεδονία)
Βιβλιογραφία :
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 274
Μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω έως το 7ο βήμα και λυγισμένα στους αγκώνες από το 8ο έως το 12ο βήμα. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα.
7/8
3
Γκάϊντα


4
Πατρούνινο-Πατρούλα


5
Τικφέσκο


6
Τσουράπια


7
Ζαβλιτσένα
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 566


8
Σίρε-σίρε
Βιβλιογραφία :
Κόκκινος 1987 : 145
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 257
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τεντωμένα χέρια κάτω και στη συνέχεια από το 13ο έως το 20ο βήμα λυγισμένα στους αγκώνες. Αποτελείται από 20 κινήσεις που εκτελούνται σε 10 μουσικά μέτρα.
7/16
9
Βέταρ ντα Πουντούϊνε ή Βέτερ Πουντινάλο ή Αέρας να φυσήξει
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 91
Μικτός κυκλικός χορός.
Ο χορός έχει δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος που είναι αργό η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους και αποτελείται από 10 βήματα που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα. Στο δεύτερο μέρος που είναι γρήγορο η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω και αποτελείται από 10 διαφορετικά βήματα που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα. Ο πρωτοχορευτής μπορεί να αυτοσχεδιάζει και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος.
11/8
10
Ρούντο γιάρνε ή Νιζάμσκι
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 563
Μικτός κυκλικός χορός.
Είναι ο Νιζάμικος όπως χορεύεται στα χωριά του κάμπου της Νάουσας. Ο χορός ξεκινάει αργά και καταλήγει γρήγορος.
4/4
11
Πόποβα κέρκα
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 531
Μικτός κυκλικός χορός.

12
Γιαντσίτσκα
Ιδιαίτερος χορός ως προς το ύφος του

13
Μπάϊ Αποστόλη
Παλιά χορευόταν ως ένας απλός χορός στα τρία. Η σημερινή του μορφή μάλλον είναι χορογραφία της δεκαετίας του 1970. Το τραγούδι είναι σε παλιά μελωδία που χρησιμοποιήθηκε στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα 1904-1908 για διάφορες στιχουργικές συνθέσεις. Με την ίδια μουσική και στίχο αλλάζοντας μόνο το αρχικό όνομα «Μπάϊ Αποστόλη», τραγουδιέται και το τραγούδι του Παύλου Μελά.
2/4
Χοροί Ρουμλουκιού


Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Μπόϊμτσα
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 420
Μπάμπαλης 1990 : 72
Αντρικός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Αποτελείται από 24 βήματα. Ο χορός ξεκινάει αργός και καταλήγει γρήγορος.
7/8
2
Καρατζόβα
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 217
Ράφτης 1995 : 256
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Ο χορός έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι αργό χορεύεται σε ρυθμό 4/4, ενώ το δεύτερο μέρος που είναι γρήγορο χορεύεται σε ρυθμό 7/8. Το χορευτικό μοτίβο αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα.
1ο 4/4
2ο 7/8
3
Τζιουβανάκι
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 224
Αντικριστός χορός, που χορεύεται σε ζευγάρια. Το χορευτικό μοτίβο αποτελείται από 8 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα.
9/8
4
Ντούσκου
(Αλεξάνδρεια)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 222
Αντρικός κυκλικός χορός. Αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο που είναι αργό, η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες και το χορευτικό μοτίβο αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα. Στο δεύτερο που είναι γρήγορο το χορευτικό μοτίβο αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
4/4
2/4
5
Γκέκικο
Βλέπε Γκέϊκος

6
Κατσιάμπα
(Μελίκη)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 275
Γυναικείος κυκλικός χορός.
7/8
7
Λυπηρίδα
(Μελίκη)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 356
Ηλιάδης–Ζήκος 1988 : 68
Οι Ηλιάδης-Ζήκος (1988) τον αναφέρουν ως κυκλικό ανδρικό χορό κυρίως αυτοσχεδιαστικό του πρώτου χορευτή. Στην Αλεξάνδρεια όμως τον βλέπουμε να χορεύεται απο το Λαογραφικό Όμιλο Αλεξάνδρειας "ΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ" ως γυναικείος κυκλικός χορός.

8
Γαλάζιος Πετεινός
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 225
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Το χ.μ. αποτελείται από 9 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
11/8
9
Λαζαριάτικος


10
Καλόϊρος


11
Ρουγκατσιάρ’κα


12
Γιούφκου


13
ΤζομπανοπούλαΧορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
14
Της Μαρίας
(Ρουμλούκι)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 208
Παπαχρήστου 1960 : 52
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 281
Μπάμπαλης 1990 : 55
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Αποτελείται από δυο μέρη. Το πρώτο που είναι αργό έχει μια ελευθερία στις κινήσεις χωρίς να υπάρχει σταθερό κιν. μοτίβο. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 4 μουσικά μέτρα.
11/8
15
Τράϊος


16
Γκάϊντα


17
Δημητρούλα
(Ρουμλούκι)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 212
Παπαχρήστου 1960 : 49
Κόκκινος 1987 : 151
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 312
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τεντωμένα χέρια και λυγισμένους αγκώνες όταν χορεύουμε με μέτωπο στο κέντρο του κύκλου. Ο χορός περιλαμβάνει δυο μέρη. Το πρώτο που είναι αργό και το δεύτερο γρήγορο. Αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα.
1ο 4/4
2ο 7/8
18
Τ’ς Πανάϊους


19
Σεφερλή


20
Κατερίνως ή Σιούλους
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 273
Μπαρτζώκας 1987 : 149
Μπάμπαλης 1990 : 58
Γυναικείος κυκλικός χορός. Ο χορός έχει τρία μέρη. Το πρώτο που είναι αργό έχει 10 βήματα. Το δεύτερο μέρος πάλι αργό έχει 8 βήματα και το τρίτο μέρος που είναι γρήγορο έχει 6 βήματα.
;
21
Καρασούλι


22
Μουσταμπέϊκος
Μικτός κυκλικός συρτός χορός.
11/16
23
Μακεδονικός κλέφτικος ή Πηδηχτός Μακεδονικός
Βιβλιογραφία :
Μπίκος 1969 : 125
Παπαχρήστου 1960 : 50
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι είτε από τους ώμους είτε από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα. Και είναι η Μπαϊτούσκα όπως έχει καταγραφεί στην Έδεσσα (βλ. Μαγκούτης 1975)
2/4