Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Σαμαρίνα
(Σαμαρίνα Γρεβενών)
Βιβλιογραφία :
Μπίκος 1969 : 29
Παπαχρήστου 1960 : 60
Δήμας 1980 : 76
Μικτός κυκλικός χορός στα τρία. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 8 βήματα.
2/4
2
Μπεράτι ή Σκόρπιο
(Περιβόλι Γρεβενών)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 245
Μικτός χορός που χορεύεται ελεύθερα στο χώρο, σκόρπια ή και αντικριστά. Ο χορός αποτελείται από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα.
7/8
3
Συγκαθιστός
(Περιβόλι)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 246
Χορός του γάμου που χορεύεται αντικριστά. Ξεκινάει με ρυθμό 8/4 όπου αποτελείται από δέκα κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα και γυρίζει σε 2/4 όπου αποτελείται από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα.
8/4 και γυρίζει σε 2/4
4
Λαφίνα
(Λάβδα Γρεβενών)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 248
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα.
7/8
5
Τσάμικος
(Λάβδα Γρεβενών)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 249
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από οκτώ κινήσεις που εκτελούνται σε τέσσερα μουσικά μέτρα.
3/4
6
Λιανό


7
Λεωνίδας