Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ.
Χορός
(Περιοχή)
Σύντομη περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Παρτάλω
(Πυλαία)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 195
Παπαχρήστου 1960 : 45
Δήμας 1980 : 68
Κόκκινος 1987 : 172
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 235
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες. Ο χορός αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
2/4
2
Καπουτζήδων - ή Συρτός πυλαίας
(Πυλαία)
Βιβλιογραφία :
Μπίκος 1969 : 54
Παπαχρήστου 1960 : 44
Δήμας 1980 : 64
Κόκκινος 1987 : 141
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 315
Δούκας 1980 : 16
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω και έχουμε άρση των χεριών από το 7ο έως το 12ο βήμα. Ο χορός αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 4 μουσικά μέτρα.
7/8
3
Τρεχάτος ή Φιδίσιος
(Νεοχωρούδα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 193
Κόκκινος 1987 : 148
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 289
Μικτός κυκλικός χορός. Ο χορός έχει αργό και γρήγορο μέρος. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα, ενώ το δεύτερο μέρος αποτελείται από 20 κινήσεις που εκτελούνται σε 9 μουσικά μέτρα.
7/8
4
Παναγιώτα
(Δρυμό-Άσυρο)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 182
Κόκκινος 1987 : 144
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 255
Κυκλικός γυναικείος χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες ή και αγκαζέ. Αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
7/8
5
Έβγα Σουλτάνα μου στο παραθύρι
(Πυλαία)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 196
Αντικριστός γυναικείος χορός που χορεύεται ελεύθερα στο χώρο.
9/8
6
Πρωτόψωμο
(Τρίλοφος – Επανωμή)
Βιβλιογραφία :
Λυκεσάς 1993 : 150
Είναι γυναικείος κυκλικός χορός του γάμου που χορεύεται στο σπίτι του γαμπρού ή και της νύφης την παραμονή του γάμου. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
2/4
7
Καμπάνα
(Ξηρότοπου)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 249
Βλέπε Τσουράπια
9/8
8
Αντικριστός Μακεδονίας
Βιβλιογραφία :
Δήμας 1980 : 75
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 296
Δούκας 1980 : 16
Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες σε ζευγάρια αντικριστά. Αποτελείται από 4 βήματα που επαναλαμβάνονται προς διάφορες κατευθύνσεις.
9/8
9
Τ’ άστρι κι του φεγγαράκι ή Πηδηχτός
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 183
Παπαχρήστου 1972 : 59
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 256
Κυκλικός γυναικείος χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τα ζωνάρια. Εκτελείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι αργό αποτελείται από 8 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο κινήσεις σε κάθε μουσικό μέτρο, που επαναλαμβάνονται οκτώ φορές.
1ο : 4/4
2ο : 2/4
10
Γαϊτάνι
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 107
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.

11
Σιγανός
(Σοχός)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 586
Αντρικός κυκλικός χορός.
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.

12
Στράτα
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 58
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τα ζωνάρια. Εκτελείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εκτελούνται 8 βήματα και στο δεύτερο μέρος 6 βήματα.

13
Αραδιαστός χορός
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 57
Γυναικείος κυκλικός χορός με λαβή των χεριών από τους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 8 βήματα που εκτελούνται δύο φορές προς τη φορά του κύκλου και δύο φορές αντίθετα στη φορά.

14
Ρουμιουσούδα
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 58
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις ζώνες. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα.

15
Κατέβα Λένκου
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 56
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα.
2/4

ΧΟΡΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΚΙΛΚΙΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Γκάϊντα
Βλέπε Γκάϊντα στο τέλος

2
Γκέϊκος
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 191
Ηλιάδης-Ζήκος 1988 : 67
Μπάμπαλης 1990 : 78
Ανδρικός κυκλικός χορός που έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος του χορού είναι αργό και χορεύεται στα τρία με αυτοσχεδιασμούς του πρωτοχορευτή. Το δεύτερο μέρος είναι γρήγορο σε 7/8 και ο πρωτοχορευτής κινείται ελικοειδώς. Η λαβή των χεριών στο πρώτο μέρος είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες και στο δεύτερο μέρος από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω.
1ο 4/4
2ο 7/8
3
Καρασούλης
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 256
Ανδρικός κυκλικός χορός.
Χορός που απαιτεί μεγάλη δεξιοτεχνία από τον πρωτοχορευτή και ικανότητα αυτοσχεδιασμού.
11/8
4
Μπόϊμτσα


5
Στάγκινα


6
Μάσο
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 378
Αντρικός χορός

7
Μπαρμπαγιώργεφτσα
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 414
Αντρικός κυκλικός χορός

8
Μπαμπαϊτικος ή
Παληκαρίσιος


9
Του Κατσάμπα


10
Πουσιντνίτσα


11
Μάρενα
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 377
Μικτός κυκλικός χορός.
(Βλέπε Μάρενα στα χωριά της Νάουσας)
11/8
12
Λισσάβω
(Γουμένισσα Κιλκίς)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 187
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 24 κινήσεις που εκτελούνται σε 11 μουσικά μέτρα.
7/8
13
Αναστασιά


14
Κατερίνως


15
Μαντιλάκι
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 365
Γυναικείος κυκλικός χορός που χορεύεται στο σπίτι της νύφης την ώρα του αποχωρισμού από τους δικούς της.

16
Ολυμπία
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 185
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 20 κινήσεις που εκτελούνται σε 9 μουσικά μέτρα.
2/4
17
Προσκυνητός
(Γουμένισσα Κιλκίς)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 189
Γυναικείος χορός του γάμου που χορεύεται από τις φιλενάδες της νύφης όταν αποχαιρετά τους δικούς της και ξεκινά για την εκκλησία. Αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο είναι ελεύθερου ρυθμού χωρίς βήματα ενώ το δεύτερο είναι σε ρυθμό 7/8. Τα δύο μέρη εναλλάσσονται διαδοχικά.
1ο ελ. ρυθμού
2ο 7/8
18
Μπάμπω χοροσού


19
Ντούσκος ή Στρωτός


20
Γεροντίστικος


21
Δεκαοχτάρα
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 134
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.

22
Κλαϊνιάτσκα ή Προσκυνητός
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 295
Χορεύεται στο σπίτι της νύφης την παραμονή του γάμου από τις συγγένισσες και φίλες της. Έχει δύο μέρη. Στο πρώτο που είναι ελεύθερου ρυθμικού τύπου οι χορεύτριες κάνουν ένα είδος προσκυνήματος. Στο δεύτερο χορεύουν ένα κιν. μοτίβο τύπου ΄΄στα τρία΄΄.

23
Κρίβατα ή Κουτσός ή Τικφέσκο
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 334
Βλέπε χορό Τικφέσκο
4/4
2/4
24
Ντούντουλο
(Γουμένισσα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 440
Χορός για την πρόκληση βροχής.

ΧΟΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Καγγελευτός
(Ιερισσού)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 197
Λυκεσάς 1993 : 153
Κόκκινος 1987 : 165
Παπαχρήστου 1972 : 61
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 261
Χορεύεται από όλους τους κατοίκους της Ιερισσού την τρίτη μέρα του Πάσχα στην τοποθεσία Μαύρο Αλώνι εις ανάμνηση ιστορικού γεγονότος. Το χορό αρχίζουν οι γεροντότεροι. Πρώτα πιάνονται οι άνδρες και στη συνέχεια οι γυναίκες (αγκαζέ). Ο χορός αποτελείται από 5 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα.
4/4
2
Καγκελωτός ή Σταυρωτός
(Αρναία)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 234


3
Κοτσμάνε
(Αρναίας)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 67
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα.

4
Συρτός Πολυγύρου


5
Έχου βδουμάδα
(Ιερισσός)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 176
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.
7/8
6
Ήρθαν καράβια στο γιαλό
(Πολύγυρος)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 69
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι χιαστί. Ο χορός έχει δύο μέρη. Το πρώτο αποτελείται από 6 βήματα που επαναλαμβάνονται 6 φορές. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 12 βήματα στη φορά που επαναλαμβάνονται προς τα αριστερά.

7
Μαξιλάρι


8
Μαύρα ματάκια φίλησα
(Ιερισσός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 64
Μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες στα βήματα 8ο και 11ο .Αποτελείται από 12 βήματα.
7/8
9
Μια βραδιά σκοτείνιασε
(Ιερισσός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 63
Μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες στα βήματα 8ο και 11ο . Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα.

10
Λεβέντημ’ το φεσάκι σου
(Ιερισσός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 65
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από 6 βήματα.

11
Μια προσταγή μεγάλη
(Ιερισσός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 64
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από 6 βήματα.
4/4
12
Πάνω στην τριανταφυλλιά
(Πολύγυρος)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 71
Μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι χιαστί. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εκτελούνται 6 βήματα, ενώ στο δεύτερο μέρος 9 βήματα.

13
Πέντε παιδιά πολυγυρνά
(Πολύγυρος)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 66
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω έως το 3ο βήμα, λυγισμένα στους αγκώνες στο ύψος των ώμων στο 4ο και πάλι κάτω στο 5ο βήμα. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα.

14
Σήμερα είναι τ’ Αηλιά
(Πολύγυρος)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 68
Μικτός κυκλικός χορός.
Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εκτελούνται δύο δωδεκάρια ίδια με του καλαματιανού. Στο δεύτερο μέρος εκτελούνται 6 βήματα που επαναλαμβάνονται 4 φορές.
7/8

ΧΟΡΟΙ ΠΕΛΛΑΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χοροί Έδεσσας

Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Στάνκενα ή Σταματούλα
(Έδεσσα-Αριδαία-Νάουσα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 197
Μαγκούτης 1975 : 26
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 303
Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Ο χορός έχει δύο μέρη. Στο πρώτο που είναι αργό η λαβή των χορευτών είναι από τους ώμους, ενώ στο δεύτερο που είναι γρήγορο η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Το αργό μέρος χορεύεται με 6 κινήσεις που εκτελούνται σε τρία μουσικά μέτρα, ενώ το γρήγορο μέρος έχει δέκα κινήσεις που εκτελούνται σε τρία μουσικά μέτρα.
11/8
2
Πουσιντνίτσα ή Συγκαθιστός
(Έδεσσα-Αριδαία-Νάουσα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 202
Μαγκούτης 1975 : 34
Βιβλιογραφία
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 287
Αντρικός χορός που χορεύεται ελεύθερα στο χώρο από ένα άτομο ή δυο άτομα αντικριστά. Αποτελείται από δυο χορευτικά μοτίβα. Το πρώτο όπου τα βήματα είναι στρωτά αποτελείται από 4 κινήσεις που εκτελούνται σε ένα μουσικό μέτρο. Το δεύτερο όπου τα βήματα είναι πηδηχτά αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε ένα μουσικό μέτρο. Στο χορό γίνονται στροφές και καθίσματα, πολλές φορές δε χορεύεται και μέσα σε ένα μεγάλο ταψί.
15/8
3
Οτφόρε Λένω ή Άνοιξε Ελενίτσα την πορτούλα
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 32
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 309
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους. Ο χορός αποτελείται από τρία μέρη εκ των οποίων τα δύο εκτελούνται αργά και το τρίτο γρήγορα. Τα Α και Β μέρη αποτελούνται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα. Το Γ μέρος αποτελείται από 10 κινήσεις.
2/4
4
Μπαϊτούσκα (Παντρειά)
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 27
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Αποτελείται από 11 διπλές κινήσεις. (Βλέπε και Μακεδονικό κλέφτικο όπου είναι ο ίδιος χορός + ένα βήμα).
2/4
5
Μπούκιτε Ρασβίβατ ή Οι Οξιές ανθίζουν
(Ν. Πέλλας)
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 33
Μικτός κυκλικός χορός.
Αποτελείται από τρία μέρη εκ των οποίων τα δύο πρώτα είναι αργά και το τρίτο γρήγορο.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 6 βήματα, το δεύτερο από 10 βήματα και το τρίτο από 8 βήματα.
11/8
6
Τικφέσκινο ή Κολοκυθένια
(Ν.Πέλλας)
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 36
Βλέπε Τικφέσκο

7
Τσουράπια ή Σαρενι τσουράπι
Βιβλιογραφία :
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 268
Λουτζάκη 1979 : 100
Ναλμπάντης 1984 : 212
Μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Η ονομασία του χορού προέρχεται από το τραγούδι «παρδαλά τσουράπια», με το οποίο χορεύεται. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
9/8
8
Σουλεϊμάν
Αγάς ή Σουλεϊμάνοβο
(Νομός Πέλλας)
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 23
Μικτός κυκλικός χορός. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο που είναι αργό αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα και η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους. Το δεύτερο που είναι γρήγορο αποτελείται από 10 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
11/8
9
Πουστσένο-Τζέμο
Βλέπε Λεβέντικος

10
Γύρος
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 132
Χορός που καταγράφηκε από το Θέατρο Δόρας Στράτου στα Νέα Φλογητά Έδεσσας.

11
Ράμνο


12
Αντικριστός-Εδεσσαϊκός
Βιβλιογραφία :
Μαγκούτης 1975 : 28
Χορός ζευγαρωτός. Οι χορευτές κρατούν στο χέρι μαντήλι τα οποία κουνούν πότε εδώ και πότε εκεί.
Ο χορός αποτελείται από 8 βήματα σε παραλλαγές.
9/8
Χοροί Αριδαίας

Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Μπαϊτούσκινο
(Πρόμαχοι)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 199
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 278
Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 22 κινήσεις που εκτελούνται σε 11 μουσικά μέτρα.
7/8
2
Τρίτε πάτα
(Πρόμαχοι)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 201
Μαγκούτης 1975 : 25
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 311
Λάντζος 1989 : 16
Ράφτης 1995 : 689
Μικτός κυκλικός χορός. Ο χορός έχει αργό και γρήγορο μέρος. Η λαβή των χεριών στο πρώτο μέρος (αργό) είναι από τους ώμους και γίνονται 13 κινήσεις που εκτελούνται σε τρία μουσικά μέτρα. Στο δεύτερο μέρος (γρήγορο) η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες και γίνονται τα ίδια βήματα πιο πηδηχτά.
7/8
3
Πατρώνα ή Πατρούνινο ή Πατρούλα
(Έδεσσα-Αριδαία-Νάουσα-Αλεξάνδρεια)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 204
Μαγκούτης 1975 : 25
Κόκκινος 1987 : 163
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 271
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τεντωμένα χέρια και λυγισμένους αγκώνες όταν χορεύουμε με μέτωπο στο κέντρο του κύκλου. Ο χορός αποτελείται από 9 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
11/8
4
Τικφέσκο ή Τικφέσκινο
(Πρόμαχοι Αριδαίας)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 206
Μικτός κυκλικός χορός. Ο χορός παριλαμβάνει δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος που είναι αργό η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους. Στο δεύτερο μέρος που είναι γρήγορο η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα.
1ο 4/4
2ο 2/4
5
Ζάϊκο προμάχων


6
Σουλεϊμάνοβο Θεοδωρακίου
Βλέπε Σουλεϊμάν Αγάς

7
Μουλάϊεβο
Βιβλιογραφία :
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 264
Μικτός κυκλικός χορός.
Ο χορός έχει δύο μέρη. Στο πρώτο που είναι αργό η λαβή των χεριών είναι από τους ώμους και έχουμε 6 βήματα. Στο δεύτερο μέρος που είναι γρήγορο η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω και έχουμε 9 βήματα. Στο πρώτο καθώς και στο δεύτερο μέρος ο πρωτοχορευτής μπορεί να εκτελεί αυτοσχεδιασμούς.
11/8
8
Μπούκιτε ρασβίβατ


9
Τζέμο


10
Χασαποσέρβικο


11
Ράϊκο