Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Ομορφούλα
Βιβλιογραφία :
Νάτσης 1990 : 104
Κόκκινος 1987 : 158
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 292
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα.
2/4
2
Ακριτικός-Μπουφιώτικος
(Ακρίτα)
Βιβλιογραφία :
Ρούμπης 1999 : 216
Δήμας 1980 : 72
Παπαχρήστου 1972 : 35
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 317
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Το κινητικό μοτίβο αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα.
2/4
3
Λυτός ή Λεβέντικος ή
Πουστσένο ή Ζάρακα ή Λέσνο
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 256
Παπαχρήστου 1994 : 23
Παπαχρήστου 1972 : 32
Νάτσης 1990 : 90
Δήμας 1980 : 81
Κόκκινος 1987 : 161
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 247
Μικτός κυκλικός συρτός χορός. Χορεύεται σε ξεχωριστούς κύκλους από τους άνδρες και τις γυναίκες ή στον ίδιο κύκλο μπαίνουν πρώτα όλοι οι άνδρες και ακολουθούν οι γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε τρία μουσικά μέτρα. Το μουσικό μέτρο κατ’ άλλους είναι 12/8 και κατ’ άλλους 16/8.
16/8
4
Γερόντικος ή Στάροκο ή Μπεράτικος
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1994 : 27
Νάτσης 1990 : 87
Δήμας 1980 : 83
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 253
Ανδρικός αργός χορός που χορεύεται σε ανοικτό κύκλο. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια κάτω, τα οποία στο δέκατο βήμα ανεβαίνουν στη λοξή ανάταση . Αποτελείται από 10 βήματα που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
12/8
5
Διπλός-Αρραβωνιάσματα-
Μπουγατσιάς-Τσέτ φόρνα
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1994 : 26
Παπαχρήστου 1972 : 36
Νάτσης 1990 : 107
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 250
Είναι μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 8 διπλά βήματα που εκτελούνται σε 8 μουσικά μέτρα.
2/4
6
Συμπεθέρα-Ζένσκοτο
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1994 : 30
Νάτσης 1990 : 99
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 294
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω, τα οποία στο 9ο βήμα λυγίζουν στους αγκώνες και τεντώνουν πάλι στο 16ο βήμα. Ο χορός αποτελείται από 16 βήματα που εκτελούνται σε 8 μουσικά μέτρα.
2/4
7
Γκάϊντα-Ζάραμα
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1994 : 26
Παπαχρήστου 1972 : 38
Βλέπε Γκάϊντα στο τέλος
2/4
8
Μπουγατσιάς
(Ψαράδων Πρεσπών)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1994 : 32
Παπαχρήστου 1972 : 46
Χορός διαφορετικός από το Μπουγατσιά-Τσετφόρνα. Η λαβή των χεριών είναι από τις ζώνες χιαστί. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα.

9
Το πουλάκι
(Ξυνό νερό)


10
Κουτσός


11
Τουρκοπούλα
(Πεδινό)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 675
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.

12
Χασάπικος πρεσπών-Τσιάτσκα
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1994 : 49
Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες με λαβή των χεριών από τους ώμους. Ο χορός αποτελείται από 11 βήματα.
2/4
13
Ζερβός πρεσπών
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1994 : 50
Παπαχρήστου 1972 : 47
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα.
2/4
14
Καμπάς ή καμπάτα
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1994 : 54
Κυκλικός χορός με λαβή των χεριών από τις παλάμες με τα χέρια κάτω. Υπάρχει μόνο ως αναφορά γιατί πλέον δε χορεύεται πουθενά. Πιθανότατα να είναι μια παραλλαγή του Γερόντικου.

15
Αλωνιάτικο
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 43
[Στράτου 1970, αδημ.] Χορός που χορεύεται στα χωριά Ακρίτας και Ψαράδες Φλώρινας

16
Γαμπριάτικος


17
Γύφτικος
(Ψαράδες)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 132
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου στους Ψαράδες της Φλώρινας.

18
Ζάρακα
(Κρατερό)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 181
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.
7/8
19
Περδικούλα


20
Σούμποτο
(Άλωνα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 592
Δημητρόπουλος 1987 : 45
Οι τρεις βασικότεροι χοροί στα Άλωνα : Στάμκο, Τσότσο, Σούμποτο παίρνουν τα ονόματά τους από κάθε μια των μεγαλύτερων οικογενειών του χωριού που είναι οι Στάμκηδες, οι Τσότσηδες και οι Σουμπήδες.
8/8
21
Στάμκο
(Άλωνα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 608
Οι τρεις βασικότεροι χοροί στα Άλωνα : Στάμκο, Τσότσο, Σούμποτο παίρνουν τα ονόματά τους από κάθε μια των μεγαλύτερων οικογενειών του χωριού που είναι οι Στάμκηδες, οι Τσότσηδες και οι Σουμπήδες.
8/8
22
Τσότσο
(Άλωνα Φλώρινας
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 259
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από δεκατέσσερις κινήσεις που εκτελούνται σε έξι μουσικά μέτρα. Ομοιότητα παρουσιάζεται με το χορό Ομορφούλα.
2/4