Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

ΒΙΝΤΕΟ ΧΟΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΟΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Τρανός χορός (Γαλατινή - Σιάτιστα)
Διπλός χορός
Ο Μάης (Λευκοπηγή Κοζάνης)
Καραπατάκι
Καγγέλι
Μπεράτης
Συρτός κοζάνης
Λόντζια ή Ανασελιτσιώτικο (Πεντάλοφος)
Συγκαθιστός (Σιάτιστα)
Νικολός ή Βρε Νικολό (Σιάτιστα)
Έντεκα ή Σιατιστινός ήΑϊβασιλιάτικος ή Σκόρπιος (Σιάτιστα)
Σταμούλω (Σιάτιστα)
Βαρύς (Σιάτιστα)
Νυφιάτικος – Διπλός (Βελβενδού)
Πέρα στον πέρα μαχαλά (Σιάτιστα)
Μηλίτσα (Σιάτιστα)
Μάντρα (Σιάτιστα)
Γυριστός
Τσιντσιρό (Αιανή)
Λαφίνα
Λούκας
Ματσκαντάνα
Μπρός και πίσω
Ντολιανάτικος (Πεντάλοφος)
Νυφιάτικος (Γαλατινή Κοζάνης)
Σούστα (Σιάτιστα)
Η Βλάχα (Σιάτιστα - Βλάστη)


ΧΟΡΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ομορφούλα
Ακριτικός-Μπουφιώτικος (Ακρίτα)
Λυτός ή Λεβέντικος ή Πουστσένο ή Ζάρακα ή Λέσνο
Γερόντικος ή Στάροκο ή Μπεράτικος
Διπλός-Αρραβωνιάσματα-Μπουγατσιάς-Τσέτ φόρνα
Συμπεθέρα-Ζένσκοτο
Γκάϊντα-Ζάραμο
Μπουγατσιάς (Ψαράδων Πρεσπών)
Το πουλάκι (Ξυνό νερό)
Κουτσός
Τουρκοπούλα (Πεδινό)
Χασάπικος πρεσπών-Τσιάτσκα
Ζερβός πρεσπών
Καμπάς ή καμπάτα
Αλωνιάτικο
Γαμπριάτικος
Γύφτικος (Ψαράδες)
Ζάρακα (Κρατερό)
Περδικούλα
Σούμποτο (Άλωνα)
Στάμκο (Άλωνα)
Τσότσο (Άλωνα Φλώρινας
Ζάραμο
Χασάπικο Φλώρινας


ΧΟΡΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Καστοριανός (Ρουσούλενα)
Αλεξάνδρα
Μπαϊράτικο ή Μπαϊράτσε (Κλεισούρα Καστοριάς)


ΧΟΡΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Σαμαρίνα (Σαμαρίνα Γρεβενών)
Μπεράτι ή Σκόρπιο (Περιβόλι Γρεβενών)
Συγκαθιστός (Περιβόλι)
Λαφίνα (Λάβδα Γρεβενών)
Τσάμικος (Λάβδα Γρεβενών)
Λιανό
Λεωνίδας