Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ
Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Συρτός άνω Ορεινής Σερρών
Βιβλιογραφία :
Δήμας 1980 : 73
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 237
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα.
2/4
2
Ζάμαντας
(Πεντάπολη)
Βιβλιογραφία :
Κόκκινος 1987 : 174
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 238
Γορουβάς-Κοταμανίδης 1984 : 149
Ανδρικός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από 12 βήματα που εκτελούνται σε 4 μουσικά μέτρα.
7/8
3
Της Μπάμπως
(Βαμβακόφυτο Σερρών)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 163
Κυκλικός μικτός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τεντωμένα κάτω τα χέρια στα 3 πρώτα βήματα και στη συνέχεια με λυγισμένους τους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από έξι κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
4/4
4
Γερακίνα
(Νιγρίτα)
Βιβλιογραφία :
Μπίκος 1969 : 119
Παπαχρήστου 1960 : 47
Δήμας 1980 : 66
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 240
Δούκας 1980 : 16
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο χορός αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνονται 12 βήματα στη φορά του κύκλου και 12 αντίθετα. Στο δεύτερο μέρος γίνονται 6 βήματα μέσα προς το κέντρο του κύκλου και 6 βήματα έξω. Στο τρίτο μέρος γίνονται 22 κινήσεις με παλαμάκια και στροφές επιτόπου.
7/8
5
Βασίλεψε αυγερινός
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 87
Λουτζάκη 1979-80 : 100
Κυκλικός χορός σε επτάσημο ρυθμό που χορεύεται με τη συνοδεία τραγουδιού.
7/8
6
Γιώργα
(Παγγαίο)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 121
Χορός της περιοχής Παγγαίου καταγραφή από το Θέατρο Δόρα Στράτου.
16/8
7
Κάλιο κέρκου
(Ορεινή)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 244
Κυκλικός χορός
4/4
8
Καλογέρου


9
Δώδεκα χρονών κορίτσι
(Βαμβακόφυτο Σερρών)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 169
Κυκλικός γυναικείος χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια άλλοτε τεντωμένα και άλλοτε λυγισμένα. Ο χορός αποτελείται από δεκαέξι κινήσεις που εκτελούνται σε οκτώ μουσικά μέτρα.
2/4
10
Καμπάνω μώρε Μήτρο


11
Μαύρα μάτια είδα απόψε


12
Ρετσινίτσα
(Ορεινή)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 556
Λουτζάκη 1979 : 99
Αντικριστός χορός
4/8
13
Στεφάνι
(Νιγρίτα)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 617
Κουσιάδης 1953 : 49
Μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες.
2/4
14
Ψηλό κορίτσι
(Ηράκλεια)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 763
Κυκλικός χορός που έχει καταγραφεί από το Λύκειο Ελληνίδων. Ο χορός στην αρχή είναι αργός και μετά γίνεται γρήγορος.
9/8
15
Καρσιλαμάς
(Φλάμπουρο Σερρών)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 172
Κυκλικός μικτός χορός. Αποτελείται από 8 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες.
9/8
16
Χαραλάμσκα
(Ορεινή)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 735
Μικτός κυκλικός χορός που ξεκινάει αργά και γίνεται γρήγορος προς το τέλος του χορού.
4/4
17
Νιγρίτα βασί ή Σιγανός ή Σεριάνι
(Περιοχή Νιγρίτας)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 171
Παπακώστας 2000 :
Κυκλικός μικτός χορός. Αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες.
4/4
18
Αϊντίν
(Φλάμπουρο Σερρών)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 173
Κυκλικός μικτός χορός. Αποτελείται από 9 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες στα 3 πρώτα βήματα και στη συνέχεια τα χέρια τεντώνουν κάτω.
9/8
19
Ορμανλί
(Βαμβακόφυτο Σερρών)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 164
Κυκλικός μικτός χορός. Ο χορός αποτελείται από 9 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες στα 3 πρώτα βήματα και στη συνέχεια τα χέρια τεντώνουν κάτω.
9/8
20
Ένα και ένα
(Βαμβακόφυτο Σερρών)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 165
Κυκλικός κυρίως γυναικείος χορός. Ο χορός περιλαμβάνει δύο μέρη και αποτελείται από 19 κινήσεις που εκτελούνται σε 8 μουσικά μέτρα.
7/8