Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρ.
Χορός
(Περιοχή)
Σύντομη περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Παρτάλω
(Πυλαία)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 195
Παπαχρήστου 1960 : 45
Δήμας 1980 : 68
Κόκκινος 1987 : 172
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 235
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες. Ο χορός αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
2/4
2
Καπουτζήδων - ή Συρτός πυλαίας
(Πυλαία)
Βιβλιογραφία :
Μπίκος 1969 : 54
Παπαχρήστου 1960 : 44
Δήμας 1980 : 64
Κόκκινος 1987 : 141
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 315
Δούκας 1980 : 16
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω και έχουμε άρση των χεριών από το 7ο έως το 12ο βήμα. Ο χορός αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 4 μουσικά μέτρα.
7/8
3
Τρεχάτος ή Φιδίσιος
(Νεοχωρούδα)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 193
Κόκκινος 1987 : 148
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 289
Μικτός κυκλικός χορός. Ο χορός έχει αργό και γρήγορο μέρος. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα, ενώ το δεύτερο μέρος αποτελείται από 20 κινήσεις που εκτελούνται σε 9 μουσικά μέτρα.
7/8
4
Παναγιώτα
(Δρυμό-Άσυρο)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 182
Κόκκινος 1987 : 144
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 255
Κυκλικός γυναικείος χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες ή και αγκαζέ. Αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
7/8
5
Έβγα Σουλτάνα μου στο παραθύρι
(Πυλαία)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 196
Αντικριστός γυναικείος χορός που χορεύεται ελεύθερα στο χώρο.
9/8
6
Πρωτόψωμο
(Τρίλοφος – Επανωμή)
Βιβλιογραφία :
Λυκεσάς 1993 : 150
Είναι γυναικείος κυκλικός χορός του γάμου που χορεύεται στο σπίτι του γαμπρού ή και της νύφης την παραμονή του γάμου. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
2/4
7
Καμπάνα
(Ξηρότοπου)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 249
Βλέπε Τσουράπια
9/8
8
Αντικριστός Μακεδονίας
Βιβλιογραφία :
Δήμας 1980 : 75
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 296
Δούκας 1980 : 16
Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες σε ζευγάρια αντικριστά. Αποτελείται από 4 βήματα που επαναλαμβάνονται προς διάφορες κατευθύνσεις.
9/8
9
Τ’ άστρι κι του φεγγαράκι ή Πηδηχτός
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 183
Παπαχρήστου 1972 : 59
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 256
Κυκλικός γυναικείος χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τα ζωνάρια. Εκτελείται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος που είναι αργό αποτελείται από 8 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από δύο κινήσεις σε κάθε μουσικό μέτρο, που επαναλαμβάνονται οκτώ φορές.
1ο : 4/4
2ο : 2/4
10
Γαϊτάνι
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 107
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.

11
Σιγανός
(Σοχός)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 586
Αντρικός κυκλικός χορός.
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.

12
Στράτα
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 58
Γυναικείος κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τα ζωνάρια. Εκτελείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εκτελούνται 8 βήματα και στο δεύτερο μέρος 6 βήματα.

13
Αραδιαστός χορός
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 57
Γυναικείος κυκλικός χορός με λαβή των χεριών από τους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 8 βήματα που εκτελούνται δύο φορές προς τη φορά του κύκλου και δύο φορές αντίθετα στη φορά.

14
Ρουμιουσούδα
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 58
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις ζώνες. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα.

15
Κατέβα Λένκου
(Δρυμός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 56
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα.
2/4