Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Χρήστος Ζάλιος
-->

Χρήστος Ζάλιος

 1. 2ο ΤΕΕ Έδεσσας. Έδεσσα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. 2ο ΤΕΕ Έδεσσας 2003.
 2. Ανδρεόπουλος, Αργύριος: Ελληνικοί χοροί και δημοτικά τραγούδια. Τεύχος 1. Θεσ­σαλονίκη: 1932.
 3. Βίλτσα Σωτηρία. Επισκοπή Ημαθίας. Πτυχιακή εργασία ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής 1996.
 4. Γιαννακογεώργος, Α.: "Λαογραφικά από την Κατερίνην", Μακεδόνικα 1, 506-507. Θεσσαλονίκη: Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών, 1940.
 5. Γούλη Γιώργου. Ελληνικοί χοροί και τραγούδια.
 6. Δήμας Ηλίας, Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, Αθήνα 1980.
 7. Δημόλας Γ. Ναούμ «Η ζωή στη Σιάτιστα. Ήθη κα έθιμα, χοροί και τραγούδια». Σιάτιστα 2002.
 8. Δόρα Στράτου. Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί. 1976
 9. Δόρα Στράτου. Όψεις του χορού. Θέατρο «Δόρα Στράτου» Αθήνα. Επιμέλεια Άλκη Ράφτη
 10. Δούκα Ιωαν. Σημειώσεις ελληνικών χορών ΕΑΣΑ Θεσ/νικης. Θεσ/νικη 1980
 11. Δρανδράκης Λ. Ο αυτοσχεδιασμός στον Ελληνικό δημοτικό χορό. Αθήνα 1993.
 12. Δυτικομακεδονικοί Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια. Ομοσπονδία Δυτικομακ. σωματείων Θεσ/νικης
 13. Ζάλιος Χρήστος, Παραδοσιακοί χοροί ήθη και έθιμα της Νάουσας, Νάουσα 2009.
 14. Ζήκος Γιάννης, Ηλιάδης Ιάκωβος. Η χορευτική διαδικασία και οι σχέσεις πού διαμορφώνονται μεταξύ χορευτών, οργανοπαιχτών και των συμμετεχόντων στο χωριό Μελίκη Ημαθίας. 2ο συνέδριο ΔΟΛΤ (σελ.47-54)
 15. Ζήκος, Γ. & Παναγιωτοπουλου, Α.: Φαινομενολογία του ελληνικού παραδοσιακού χορού. Αθήνα: Τελέθριον, 1990.
 16. Ζήκος, Γιάννης & Παναγιωτοπουλου, Αννα: "Ο χορός στο δρώμενο Ρουγκατσαρια στο χωριό Πολυκάστανο Βοΐου Κοζάνης", 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο, 36-46. Α­θήνα: Δ.Ο.Λ.Τ, 1988.
 17. Ζωγράφου, Μαγδαληνή: Εισαγωγή στον ελληνικό λαϊκό χορό. Αθήνα: Συμμετρία, 1991.
 18. Ηλιάδης, Ιάκωβος & Ζήκος, Ιωάννης: "Η χορευτική διαδικασία... στο χωριό Μελίκη Ημαθίας", 2ο παγκόσμιο συνέδριο, 63-73. Αθήνα: Δ.Ο.Λ.Τ, 1988.
 19. Ηλιάδης, Ιάκωβος: "Η συμμετοχή και η χορευτική παρουσία της γυναίκας στα χο­ρευτικά γεγονότα της Μελικής Ημαθίας", 6ο διεθνές συνέδριο "Εθνογραφία του χορού", 145-153. Αθήνα: Δ.Ο.Λ.Τ, 1992.
 20. Καβακόπουλος Παντελής "Ενα σπάνιο αρχαίο μετρικό σχήμα στη δημοτική μουσική της Μα­κεδονίας", 5ο διεθνές συμπόσιο "Αρχαία Μακεδονία", 645-652. Θεσσαλονίκης 1992;
 21. Καρακάσης, Σταύρος: "Μουσική αποστολή εις την περιφέρειαν Παγγαίου Μακεδο­νίας", Επετηρίς Λαογραφικού Αρχείου 13-14, 421-429. Αθήναι: Ακαδημία Αθη­νών, 1962.
 22. Καραστεργίου, Αριστείδης: Δρυμός. Χωριό της επαρχίας Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονί­κη: 1975.
 23. Κόκκινος Γιάννης, Ελληνικοί χοροί, Θεσ/νικη 1987.
 24. Κουσιάδης Γεώργιος Αρχαίοι και νέοι ελληνικοί χοροί. Αθήναι· Μακροποδαράς 1949.
 25. Κουσιάδης, Γεώργιος: Ελληνικοί και ευρωπαϊκοί χοροί. Αθήνα: 1950;.
 26. Κουσιάδης, Γεώργιος: Ελληνικοί χοροί. Αθήναι: 1953.
 27. Κουτσογιαννοπούλου-Ψωμά, Ελένη: Λαογραφικά Βέροιας και περιοχής Βέροια: Του­ριστικός Ομιλος, 1982.
 28. Λάντζος Βασίλης Η μουσικοχορευτική παράδοση των Προμάχων. Αδημοσίευτη εργασία 1989.
 29. Λουκόπουλος, Δημήτριος: "Σύμμεικτα λαογραφικά Μακεδονίας", Λαογραφία 6, 99-168. Αθήναι: Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, 1917.
 30. Λουτζάκη, Ρένα "Χοροί της Ορεινής Σερρών. Καταγραφή με τη μέθοδο κινησιογραφίας του Laban", Εθνογραφικά 2, 97-128. Ναύπλιο: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, 1979-80.
 31. Λουτζάκη, Ρένα: "Οι ελληνικοί χοροί. Κριτική θεώρηση των βιβλίων του παραδοσια­κού χορού", Εθνογραφικά 8, 27-46. Ναύπλιο: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, 1992.
 32. Λυκεσάς Γιώργος, Οι Ελληνικοί χοροί, Θεσσαλονίκη 1993.
 33. Λυκεσάς, Γεώργιος: "Το έθιμο και ο χορός του πρωτοψώματος", 6ο διεθνές συνέδριο, 16-21. Αθήνα: Δ.Ο.Λ.Τ., 1992.
 34. Λυκεσάς, Γιώργος: Ελληνικοί χοροί από πολιτιστική-ιστορική και κοινωνιολογική άποψη. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1989.
 35. Λυκεσάς, Γιώργος: Οι ελληνικοί χοροί. 2η έκδοση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1993.
 36. Μαγκούτης Πέτρος, Δημοτικοί χοροί της Εδέσσης και της περιοχής, περ. Εδεσσαϊκά χρονικά, τ. Β΄ τεύχος 9, Οκτώβριος 1975.
 37. Μάνος, Κώστας: Λαογραφία Επταχωρίου-Βοΐου. Αθήνα: 1962.
 38. Μαυροβουνιώτης Φ. Μαλκογεώργος Α. Αργυριάδου Ειρ. Ελληνικοί χοροί. Θεσ/νικη 2001
 39. Μελίκη Γιώργη Τα λαογραφικά της Μελίκης. τόμοι Α,Β. Λαογρ. Όμιλ. Μελίκης.
 40. Μελικής, Γιώργης: Οι Λαζαρίνες του Ρουμλουκιού. Θεσσαλονίκη: Λύκειο των Ελ­ληνίδων, 1977.
 41. Μέλλιος, Λάζαρος: Λαογραφικά Φλωρίνης. Τόμος 1. Γιορτές. Φλώρινα: 1976.
 42. Μουτσόπουλος, Ε.: "Ρυθμοί και χοροί Ελλήνων και Βουλγάρων", Λαογραφία 17, 505-548. Αθήναι: Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, 1957.
 43. Μπάμπαλης, Ηλίας: Οι χοροί του Ρουμλουκιού. Πτυχιακή εργασία. Κομοτηνή: ΤΕ-ΦΑΑ Πανεπιστημίου Θράκης, 1990.
 44. Μπαρτζώκας, Στέργιος: "Ο λαϊκός χορός σήμερα. Χοροί του Ρουμλουκιού", 1ο πα­γκόσμιο συνέδριο, 144-151. Αθήνα: Δ.Ο.Λ.Τ., 1987.
 45. Μπέλλος, Α.: "Ο χορός της Ρόκας στη Γαλατινή", Μακεδονική Ζωή 192, 3-54. Θεσ­σαλονίκη: 1982.
 46. Μπίκος Αθαν., Ελληνικοί χοροί, Αθήναι 1969.
 47. Ναλμπάντης, Γιάννης: "Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί της Βόρειας Ελλάδος", Πανσερραϊκό Ημερολόγιο 10, 211-216. Σέρρες: 1984.
 48. Νάτσης, Κωσταντίνος: Λαογραφικά στοιχεία και παραδοσιακοί χοροί του νομού Φλώρινας. Φλώρινα: Αριστοτέλης, 1990.
 49. Νιτσιάκος Βασίλης. «ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ». ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ. ΚΟΝΙΤΣΑ 1994
 50. Παπαγεράκης, Ιωάννης: "Άσματα, τοπωνύμια, ήθη και έθιμα Βάβδου και Βραστών", Χρονικά της Χαλκιδικής 19-20, 47-107. Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογρα­φική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1970.
 51. Παπαγεράκης, Ιωάννης: "Έθιμα και τραγούδια του γάμου Βάβδου", Χρονικά της Χαλκιδικής 1, 76-97. Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλ­κιδικής, 1961.
 52. Παπαδοπούλου, Στέλλα & Πραντσίδης Γιάννης Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί. Χειρόγραφες σημειώσεις. Θεσσαλονίκη: ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 32 σελ.
 53. Παπαθανασίου, Μαυρουδής: "Λαογραφικά Αρναίας", Χρονικά της Χαλκιδικής 15-16, 669-788. Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1968.
 54. Παπαναούμ, Δημ.: Λαογραφικά Σιατίστης. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968.
 55. Παπανικολάου, Φώτης: "Ο γάμος στη Δυτική Μακεδονία", Λαογραφία 19, 183-224. Αθήναι: Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, 1960-61.
 56. Παπασπυρόπουλος Θεόδωρος 32 είδη ελληνικών χορών. Άσματα 46. Αθήνα Σιδερής 1931.
 57. Παπασπυρόπουλος, Θεόδωρος: Ελληνικοί χοροί. Άσματα 35. Σειρά 2. Αθήνα: Σιδε­ρής, 1933.
 58. Παπαχρήστος, Βασίλειος: "Εξελικτική πορεία του χορού", Αριστοτέλης 139, 15-25. Φλώρινα: Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος "Ο Αριστοτέλης", 1980.
 59. Παπαχρήστος, Βασίλειος: Ελληνικοί χοροί. Αθήνα: 1960.
 60. Παπαχρήστος, Βασίλειος: Λαογραφία και διδακτική των ελληνικών χορών. Θεσσα­λονίκη: 1972.
 61. Παπαχρήστου Βασ. Χορευτικές δραστηριότητες του νομού Φλώρινας. Πρέσπες 1994
 62. Παππάς, Βασίλης: "Τα ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία στους παραδοσιακούς χο­ρούς της Χαλκιδικής:", Χρονικά της Χαλκιδικής.
 63. Πετρίδης, Θεόδωρος: "Ο δίπατος χορός", 3ο Συμπόσιο Λαογραφίας, 593-626. Θεσσα­λονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1979.
 64. Πραντσίδης Γιάννης, Ο χορός στην ελληνική παράδοση και η διδασκαλία του, Εκδοτική Αιγινίου.
 65. Πραντσίδης, Γιάννης: "Παρατηρήσεις στην διδασκαλία του ελληνικού παραδοσιακού χορού", 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο, 200-204. Αθήνα: Δ.Ο.Λ.Τ., 1987.
 66. Ράφτης Άλκης, Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού χορού, Αθήνα 1995.
 67. Ράφτης, Αλκής: Ο κόσμος του ελληνικού χορού. Αθήνα: Πολύτυπο, 1985.
 68. Ρούμπης Γιώργος, Ελληνικοί χοροί, Αθήνα 1999.
 69. Ρούμπης, Γιώργος: Ελληνικοί χοροί. Γενικό μέρος, διδακτική, μουσικοκινητική ανά­λυση. Αθήνα: Σμπίλιας, 1990.
 70. Σακελαρίου, Χ.: Ελληνικοί χοροί. Αθήνα: 1940.
 71. Σερμπέζης, Βασίλης: Μεθοδική διδακτική του ελληνικού χορού. Σημειώσεις παραδό­σεων. Κομοτηνή: Πανεπιστήμιο Θράκης, 1989.
 72. Σιαμπανόπουλος Κων/νος. Ο χορός στην περιοχή του νομού Κοζάνης. Όψεις του χορού. Θέατρο Δόρα Στράτου. Αθήνα. (σελ.147-161).
 73. Σιαμπανόπουλος Κωνσταντίνος "Ο χορός στις γιορτές και τα πανηγύρια των χωριών του Νο­μού Κοζάνης", 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο, 225-231. Αθήνα Δ.Ο.Λ.Τ, 1987.
 74. Σιαμπανόπουλος, Κωνσταντίνος: "Ο χορός στην περιοχή του νομού Κοζάνης", 147-161, Ράφτης, Α. (επιμέλεια): Όψεις του χορού. Αθήνα: Θέατρο "Δόρα Στρά­του", 1993.
 75. Σιαμπανόπουλος, Κωνσταντίνος: Αποκριάτικα Κοζάνης. Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, 1983.
 76. Σιαμπανόπουλος, Κωνσταντίνος: Οι Λαζαρίνες. Θεσσαλονίκη: 1973.
 77. Στράτου Δόρα, Όψεις του χορού, Θέατρο «Δόρα Στράτου» Αθήνα, Επιμέλεια Άλκη Ράφτη.
 78. Στράτου, Δόρα: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί. Ζωντανός δεσμός με το παρελθόν. Αθήνα: ΟΕΔΒ, 1979.
 79. Στράτου, Δόρα: Μια παράδοση ...μια περιπέτεια. Οι ελληνικοί λαϊκοί χοροί. Αθήνα: Φέξης, 1964.
 80. Στράτου, Δόρα: Οι λαϊκοί χοροί. Ενας ζωντανός δεσμός με το παρελθόν. Αθήνα: Θέατρο "Δόρα Στράτου", 1966.
 81. Τενζεράκης Χρήστος. Η χορευτική παράδοση της περιοχής Αριδαίας. Επιστήμες για την τέχνη του χορού.(σελ.22-33).ΔΟΛΤ Αθήνα 1999.
 82. Τζιμούλη Ελένη, Τρυφωνοπούλου Α, Σταματογιάννη Ε, Ζήκος Γ. Οι χοροί στη Γουμένισσα Κιλκίς και ο τρόπος που συμμετέχουν τα πρόσωπα στο χορό. 2ο συνέδριο ΔΟΛΤ (σελ.179-186).
 83. Τζιμούλη, Ελένη κ.ά.: "Οι χοροί στη Γουμένισσα Κιλκίς...", 2ο παγκόσμιο συνέδριο, 218-227. Αθήνα: Δ.Ο.Λ.Τ, 1988.
 84. Τζινίκου-Κακούλη, Αθηνά Λαογραφικοί αντίλαλοι του Βελβεντού. Θεσσαλονίκη: 1979.
 85. Τόσκα–Καμπά Σούλα, Παραδοσιακοί χοροί (Μακεδονίας-Θράκης), Αθήνα 1999.
 86. Τσώνης, Κώστας: "Οργανοπαίχτες και λαϊκός χορός στον Πεντάλοφο Βοΐου", 2ο πα­γκόσμιο συνέδριο για την έρευνα του χορού, 228-234. Αθήνα: Δ.Ο.Λ.Τ., 1988.
 87. Τυροβόλα Βασιλ. Ελληνικοί παραδοσιακοί χορευτικοί ρυθμοί. Αθήνα 2002.
 88. Τυροβόλα Βασιλ. Ο Ελληνικός χορός. Αθήνα 2001.