Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Καγγελευτός
(Ιερισσού)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 197
Λυκεσάς 1993 : 153
Κόκκινος 1987 : 165
Παπαχρήστου 1972 : 61
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 261
Χορεύεται από όλους τους κατοίκους της Ιερισσού την τρίτη μέρα του Πάσχα στην τοποθεσία Μαύρο Αλώνι εις ανάμνηση ιστορικού γεγονότος. Το χορό αρχίζουν οι γεροντότεροι. Πρώτα πιάνονται οι άνδρες και στη συνέχεια οι γυναίκες (αγκαζέ). Ο χορός αποτελείται από 5 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα.
4/4
2
Καγκελωτός ή Σταυρωτός
(Αρναία)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 234


3
Κοτσμάνε
(Αρναίας)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 67
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα.

4
Συρτός Πολυγύρου


5
Έχου βδουμάδα
(Ιερισσός)
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 176
Έχει καταγραφεί από το θέατρο Δόρας Στράτου.
7/8
6
Ήρθαν καράβια στο γιαλό
(Πολύγυρος)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 69
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι χιαστί. Ο χορός έχει δύο μέρη. Το πρώτο αποτελείται από 6 βήματα που επαναλαμβάνονται 6 φορές. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 12 βήματα στη φορά που επαναλαμβάνονται προς τα αριστερά.

7
Μαξιλάρι


8
Μαύρα ματάκια φίλησα
(Ιερισσός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 64
Μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες στα βήματα 8ο και 11ο .Αποτελείται από 12 βήματα.
7/8
9
Μια βραδιά σκοτείνιασε
(Ιερισσός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 63
Μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Τα χέρια λυγίζουν στους αγκώνες στα βήματα 8ο και 11ο . Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα.

10
Λεβέντημ’ το φεσάκι σου
(Ιερισσός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 65
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από 6 βήματα.

11
Μια προσταγή μεγάλη
(Ιερισσός)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 64
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Αποτελείται από 6 βήματα.
4/4
12
Πάνω στην τριανταφυλλιά
(Πολύγυρος)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 71
Μικτός κυκλικός χορός.
Η λαβή των χεριών είναι χιαστί. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εκτελούνται 6 βήματα, ενώ στο δεύτερο μέρος 9 βήματα.

13
Πέντε παιδιά πολυγυρνά
(Πολύγυρος)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 66
Γυναικείος κυκλικός χορός.
Η λαβή είναι από τις παλάμες με τα χέρια τεντωμένα κάτω έως το 3ο βήμα, λυγισμένα στους αγκώνες στο ύψος των ώμων στο 4ο και πάλι κάτω στο 5ο βήμα. Ο χορός αποτελείται από 6 βήματα.

14
Σήμερα είναι τ’ Αηλιά
(Πολύγυρος)
Βιβλιογραφία :
Παπαχρήστου 1972 : 68
Μικτός κυκλικός χορός.
Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εκτελούνται δύο δωδεκάρια ίδια με του καλαματιανού. Στο δεύτερο μέρος εκτελούνται 6 βήματα που επαναλαμβάνονται 4 φορές.
7/8