Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΠΙΕΡΙΩΝ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος

ΧΟΡΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΕΡΙΩΝ

Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Μπιλίτικος
(Λιτόχωρο)
Βιβλιογραφία :
Κόκκινος 1987 : 169
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι αγκαζέ.
Αποτελείται από 6 περπατητές κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα, 4 κινήσεις επιτόπου σε 2 μουσικά μέτρα και 4 κινήσεις πλάγια σε 2 μουσικά μέτρα. Η εναλλαγή των κινήσεων έχει ως εξής : 3 εξάρια περπατητά 2 τεσσάρια επι τόπου και 2 τεσσάρια πλάγια.
2/4
2
Μακεδονία Ξακουστή


3
Καγκελιστός Δίπατος
Βιβλιογραφία :
Ράφτης 1995 : 233


4
Τσάμικος
(Πιερίων)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 231
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Το χ.μ αποτελείται από 9 κινήσεις που εκτελούνται σε 4 μουσικά μέτρα.
3/4
5
Τσουρναβίτκου
(Ριζώματα - Πιερίων)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 235
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 12 κινήσεις που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα.
2/4
6
Περιστερούδα
(Ριζώματα - Πιερίων)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 237
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 14 κινήσεις που εκτελούνται σε 6 μουσικά μέτρα.
2/4
7
Κάτω στα τσαΐρια
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 239
Μικτός κυκλικός χορός. Το χορευτικό μοτίβο αποτελείται από 5 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα.
7/8
8
Διπλωτός χορός της ρόκας
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 243
Γυναικείος κυκλικός χορός που χορεύεται στο έθιμο «κάψιμο της ρόκας». Η λαβή των χεριών είναι σταυρωτή και μπροστά χορεύει μια γυναίκα που κρατάει μια ρόκα και γνέθει. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο το χ.μ αποτελείται από 5 κινήσεις που εκτελούνται σε 2 μουσικά μέτρα. Στο δεύτερο το χ.μ αποτελείται από 6 κινήσεις που εκτελούνται σε 3 μουσικά μέτρα.
1ο 7/8
2ο 4/4