Ένας χώρος όπου μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για τους περισσότερους απο τους χορούς της Μακεδονίας. Στην πρώτη κάθετη στήλη υπάρχει η αριθμητική σειρά. Στη δεύτερη στήλη θα βρείτε σε ποιά βιβλία παραδοσιακού χορού υπάρχει ο χορός που σας ενδιαφέρει. Στην τρίτη στήλη υπάρχουν γενικές πληροφορίες για τον κάθε χορό και στην τέταρτη στήλη θα βρείτε το ρυθμό του κάθε χορού που σας ενδιαφέρει.

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2009

ΧΟΡΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χρήστος Ζάλιος
-->
Χρήστος Ζάλιος
ΧΟΡΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΟΡΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αρ.
Χορός
Περιγραφή του χορού
Ρυθμός
1
Καστοριανός (Ρουσούλενα)
Βιβλιογραφία :
Μπίκος 1969 : 131
Παπαχρήστου 1960 : 54
Δήμας 1980 : 70
Μαυροβουνιώτης-Μαλκογεώργος-Αργυριάδου 2001 : 299
Δούκας 1980 : 18
Μικτός κυκλικός χορός. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 24 βήματα.
2/4
2
Αλεξάνδρα


3
Μπαϊράτικο ή Μπαϊράτσε
(Κλεισούρα Καστοριάς)
Βιβλιογραφία :
Πραντσίδης 2004 : 255
Μικτός κυκλικός χορός όπου οι άντρες πιάνονται στην αρχή του κύκλου και στη συνέχεια οι γυναίκες. Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες με λυγισμένους αγκώνες. αποτελείται από δέκα κινήσεις που εκτελούνται σε δύο μουσικά μέτρα. Στην Ολυμπιάδα Κοζάνης τον ονομάζουν Μπαϊράτσε και χορεύεται ελεύθερα στο χώρο με το ίδιο κινητικό μοτίβο.
16/8